Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

P. Bedřich Bachstein

Čech, vikář konventu, magistr noviců, muž učený, kazatel (asi 50 let).

Narodil se v jižních Čechách v obci Pěnná, dnes Horní Pěna, nedaleko Jindřichova Hradce. Byl považován za prvního ze skupiny, neboť kvardián Aegidius Smoud byl na cestě z Vídně. Dovedl šest bratří na půdu a zůstal na klenbě kostela, kde byl zabit. Zasáhla ho dvě kopí, jedno do hrudi, druhé do srdce. Mrtvolu shodili otvorem v klenbě doprostřed kostela.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.