Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

P. Šimon

Francouz, kněz, almužník (asi 30 let).

Ležel v klášterní nemocničce, protože byl zraněn už 12. února dýkou při chození po almužně. Když dav vtrhl do místnosti, jeden člověk ho udeřil kyjem do hlavy, druhý mu vrazil meč do břicha. Věřící později sebrali jeho krev jako relikvii z podušek a  pokrývky. Ještě roku 1622 Jeroným Strasser viděl v pražském konventu uchované jeho dřevěné lůžko značně potřísněné krví.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.