Čtrnáct umučených bratří

Jména mučedníků se zobrazí po kliknutí na obrázek.

Rytina z publikace Jeronýma Strassera Illustre martyrium z roku 1624.